- Διαφήμιση -

Αποκάλυψη: Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού για διακίνηση οκτώ κιλών κοκαΐνης

Αξιω­μα­τι­κός του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος – Ελλη­νι­κή Ακτο­φυ­λα­κή συνε­λή­φθη ‑όπως απο­κα­λύ­πτει το in- από την Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΛ.ΑΣ για δια­κί­νη­ση οκτώ κιλών κοκα­ΐ­νης σε συνερ­γα­σία με Έλλη­νες και Αλβα­νούς συνεργούς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων