- Διαφήμιση -

Ακρόπολη: 24ωρη απεργία αύριο των αρχαιοφυλάκων

Εικο­σι­τε­τρά­ω­ρη προει­δο­ποι­η­τι­κή απερ­γία για αύριο Τρί­τη 19/12/2023 στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Ακρό­πο­λης προ­κή­ρυ­ξε το σωμα­τείο των αρχαιο­φυ­λά­κων ΠΕΥΦΑ (Πανελ­λή­νια Ένω­ση Υπαλ­λή­λων Φυλά­ξε­ως Αρχαιοτήτων)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων