- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε συμμορία που είχε γίνει φόβος και τρόμος για ταχυδιανομείς στην Αττική

Στην εξάρ­θρω­ση εγκλη­μα­τι­κής συμ­μο­ρί­ας που διέ­πρατ­τε ληστεί­ες σε βάρος ταχυ­δια­νο­μέ­ων σε διά­φο­ρες περιο­χές τις Αττι­κής, προ­χώ­ρη­σε η υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας της Βορειο­α­να­το­λι­κής Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων