- Διαφήμιση -

Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην Αθήνα λόγω των κινητοποιήσεων

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα ισχύ­σουν αύριο Τετάρ­τη (28/2) στο κέντρο της Αθή­νας καθώς από τις 09:00, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν συνα­θροί­σεις — συγκε­ντρώ­σεις στο πλαί­σιο της εξαγ­γελ­θεί­σας 24ωρης γενι­κής απερ­γί­ας, με τη συμ­με­το­χή εργα­τι­κών κέντρων, ομο­σπον­διών, σωμα­τεί­ων, συλ­λό­γων και άλλων φορέ­ων και συλλογικοτήτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων