- Διαφήμιση -

Πάσχα 2023: Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν οι εκδρομείς την Αττική – Αυξημένη κίνηση σε εθνικές οδούς και λιμάνια

Η έξο­δος των εκδρο­μέ­ων βρί­σκε­ται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη, ενώ ανα­μέ­νε­ται να κορυ­φω­θεί τα επό­με­να δύο 24ωρα, όταν και θα ανα­χω­ρή­σουν και οι τελευ­ταί­οι κάτοι­κοι της πρω­τεύ­ου­σας για τα χωριά τους ή τους προ­ο­ρι­σμούς που έχουν επι­λέ­ξει να περά­σουν αυτές τις γιορ­τι­νές ημέρες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων