- Διαφήμιση -

Λευκό τιγράκι: Έγινε ευθανασία στη μικρή Χασίγια

Ευθα­να­σία έγι­νε τελι­κά στο λευ­κό τιγρά­κι που βρέ­θη­κε στα σκου­πί­δια έξω από το Αττι­κό Ζωο­λο­γι­κό Πάρ­κο. Δυστυ­χώς, τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας που αντι­με­τώ­πι­ζε η μικρή Χασί­για απο­δεί­χτη­καν αξεπέραστα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων