- Διαφήμιση -

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων Επιδημιολογίας των πανεπιστημίων του ΕΚΠΑ και του Harvard

Τη συνερ­γα­σία ανα­κοί­νω­σε ο πρύ­τα­νης του ΕΚΠΑ Γερά­σι­μος Σιά­σος στο πλαί­σιο «των συνε­χών πολι­τι­κών εξω­στρέ­φειας και διε­θνο­ποί­η­σής του»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων