- Διαφήμιση -

Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»: Κινητοποίηση εργαζομένων υπέρ 58 συναδέλφων τους στην καθαριότητα

Σε κινη­το­ποί­η­ση στο προ­αύ­λιο του Νοσο­κο­μεί­ου «Άγιος Σάβ­βας» προ­χω­ρούν οι εργα­ζό­με­νοι, την Τρί­τη 23 Ιανουα­ρί­ου στις 12 το μεση­μέ­ρι, ζητώ­ντας να μην προ­χω­ρή­σουν οι απο­λύ­σεις των 58 συνα­δέλ­φων τους στην καθα­ριό­τη­τα και να μην αντι­κα­τα­στα­θούν από εργο­λα­βι­κό συνεργείο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων