- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το απόγευμα στο κέντρο λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου

Δείτε πού θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σήμε­ρα σε Αθή­να και Καλ­λι­θέα λόγω της διε­ξα­γω­γής των αγώ­νων δρό­μου 6χλμ, 10χλμ και 1.000 μ. Special Olympics, που πραγ­μα­το­ποιού­νται στο πλαί­σιο της δρά­σης «SNF RUN – Τρέ­χο­ντας προς το μέλλον».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων