- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αμπελόκηποι: Φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στην Πυρο­σβε­στι­κή για φωτιά που ξέσπα­σε σε δια­μέ­ρι­σμα πολυ­κα­τοι­κί­ας στην περιο­χή των Αμπε­λο­κή­πων. Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι προ­κλή­θη­κε από αναμ­μέ­νο μάτι κουζίνας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων