- Διαφήμιση -

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου την Κυριακή

Λόγω διε­ξα­γω­γής αγώ­να Τριά­θλου, με την επω­νυ­μία: «SARONIC EXPERIENCE 2023», την Κυρια­κή 24 Σεπτεμ­βρί­ου  και από ώρα 07.30΄ έως πέρα­τος θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή και πλή­ρης δια­κο­πή της κυκλοφορίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων