- Διαφήμιση -

Ασπρόπυργος: Ξεκίνησε η διαδικασία μεταστέγασης των φυλακών Κορυδαλλού

Η δημιουρ­γία δρό­μου περι­με­τρι­κά των εξω­τε­ρι­κών ορί­ων των εγκα­τα­στά­σε­ων των φυλα­κών, όπως και η πρό­σθε­τη περί­φρα­ξη πλέ­ον αυτής των κτι­ρια­κών εγκαταστάσεων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων