- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Νήσος Υδρούσα: Το ιδιωτικό νησί της Αττικής που ανήκει σε έναν oδηγό λεωφορείου

Ενας οδη­γός λεω­φο­ρεί­ου πάλε­ψε για 24 χρό­νια για να «νική­σει» το δυσκί­νη­το ελλη­νι­κό κρά­τος και να «κερ­δί­σει» το νησά­κι Υδρού­σα που του κλη­ρο­δό­τη­σαν συγ­γε­νείς του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων