- Διαφήμιση -

Κινητοποίηση των συνταξιούχων αύριο στην Αθήνα – Τι ζητούν

Σε κινη­το­ποί­η­ση προ­χω­ρούν αύριο Τρί­τη 9 Απρι­λί­ου οι συντα­ξιού­χοι της Αττι­κής, ζητώ­ντας την ικα­νο­ποί­η­ση σει­ρά αιτη­μά­των τους μετα­ξύ των οποί­ων την κατα­βο­λή δώρου Πάσχα, την αύξη­ση των συντά­ξε­ων και την ανα­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών υγείας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων