- Διαφήμιση -

Η Αθήνα στο “τιμόνι” του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων Β40 για το 2023

Στην Αθή­να διορ­γα­νώ­νε­ται, υπό την προ­ε­δρία του Δημάρ­χου Αθη­ναί­ων Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη, η Σύνο­δος του Δικτύ­ου Βαλ­κα­νι­κών Πόλε­ων Β40 (B40 Balkan Cities Network) με τη συμ­με­το­χή 66 πόλε­ων από δέκα χώρες των Βαλκανίων.

Οι εργα­σί­ες της Συνό­δου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στον χώρο της Τεχνό­πο­λης του Δήμου Αθη­ναί­ων από τη Δευ­τέ­ρα 23 έως την Τρί­τη 24 Ιανουα­ρί­ου. Η επί­ση­μη έναρ­ξη θα γίνει με χαι­ρε­τι­σμό του Δημάρ­χου Αθη­ναί­ων σε δεί­πνο που θα παρα­τε­θεί στο Μου­σείο της Ακρό­πο­λης, ενώ λίγη ώρα νωρί­τε­ρα, θα έχει προη­γη­θεί η ξενά­γη­ση των συμ­με­τε­χό­ντων Δημάρ­χων της Συνό­δου στο Μουσείο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων