- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος στην Αττική σήμερα

Σήμε­ρα, Κυρια­κή 22 Ιανουα­ρί­ου ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προ­γραμ­μα­τί­σει δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε Αιγά­λεω, Ασπρό­πυρ­γο, Μάν­δρα μετα­ξύ άλλων περιοχών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων