- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Τρίτη 05/07

Σε 7 περιοχές της Αττικής

Σε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε 7 περιο­χές της Αττι­κής προ­χω­ρά­ει σήμε­ρα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι περιο­χές που θα επη­ρε­α­στούν είναι οι εξής:

  • Αθή­να
  • Γλυ­φά­δα
  • Ζωγρά­φου
  • Κερα­τσί­νι
  • Αγια Παρα­σκευή
  • Χολαρ­γός
  • Δήμος Κρω­πί­ας

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων