- Διαφήμιση -

Δεκαπενταύγουστος: Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων — Πάνω από 100.000 επιβάτες φεύγουν για τα νησιά

Πλοία, αερο­πλά­να και ΚΤΕΛ από την Αθή­να ανα­χω­ρούν με πλη­ρό­τη­τες σχε­δόν 100%, ενώ δεν είναι και λίγοι αυτοί που επέ­λε­ξαν να ταξι­δέ­ψουν με το αυτο­κί­νη­τό τους. Ενό­ψει του τετραη­μέ­ρου του Δεκα­πε­νταύ­γου­στου, η τρο­χαία έχει λάβει και αντί­στοι­χα μέτρα προ­κει­μέ­νου να διε­ξα­χθεί ομα­λά η κυκλο­φο­ρία στους δρόμους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων