- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Αργοπορημένος επιβάτης για να προλάβει το πλοίο σκαρφάλωσε στον καταπέλτη

Αρκε­τοί είναι εκεί­νοι που κατά και­ρούς έχουν χάσει το πλοίο της γραμ­μής για τον προ­ο­ρι­σμό της αρε­σκεί­ας τους, με πολ­λούς μάλι­στα να φτά­νουν την τελευ­ταία στιγ­μή, όταν οι πόρ­τες του πλοί­ου έχουν κλεί­σει κι εκεί­νο ετοι­μά­ζε­ται για αναχώρηση.

Κάτι αντί­στοι­χο συνέ­βη στον Πει­ραιά την Τρί­τη, όταν επι­βά­της έφτα­σε μπρο­στά από το πλοίο που ανα­χω­ρεί για τις Κυκλά­δες κυριο­λε­κτι­κά την τελευ­ταία στιγμή…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων