- Διαφήμιση -

Αυτές είναι οι 1.125 προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση (πίνακες)

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίνεται η σύναψη χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1.125) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους Δήμους.

Η πρό­σλη­ψη του ανω­τέ­ρω προ­σω­πι­κού θα γίνει σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύ­ει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύ­ει, για χρο­νι­κό διά­στη­μα έως οκτώ (8) μήνες.

Για περισ­σό­τε­ρους νομούς εδώ

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από την πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων