- Διαφήμιση -

Αθήνα: Το θαμμένο ποτάμι που περνούσε δίπλα από την Ακρόπολη

Ο Ηρι­δα­νός, ήταν ποτά­μι της Αρχαί­ας Αθή­νας, συγκε­κρι­μέ­να παρα­πό­τα­μος του Ιλι­σού. Είχε τις πηγές του στον Λυκα­βητ­τό και διέ­σχι­ζε την αρχαία πόλη των Αθη­νών ξεκι­νώ­ντας στην ουσία από ανα­το­λι­κά προς στα δυτικά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων