- Διαφήμιση -

Ξενάγηση στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας.

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το Greek Cultural Institute σάς προσκαλούν την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου

Το Μου­σείο Σχο­λι­κής Ζωής και Εκπαί­δευ­σης και το Greek Cultural Institute διορ­γα­νώ­νουν την Τετάρ­τη 15 Σεπτεμ­βρί­ου στις 18:00 μια ξενά­γη­ση στην Αρχαία Αγο­ρά της Αθήνας.

Η περι­ή­γη­σή μας ξεκι­νά­ει από τη δια­σταύ­ρω­ση με τον φαρ­δύ­τε­ρο δρό­μο της αρχαί­ας Αθήνας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων