- Διαφήμιση -

Συναρπαστικές ιστορίες επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας έρχονται στο επετειακό Athens Science Festival 2024

Νέα δεκα­ε­τία, νέο κεφά­λαιο! Το Athens Science Festival συμπλη­ρώ­νει 10 χρό­νια και, με κεντρι­κό σύν­θη­μα “Tales of Change”, προ­σκα­λεί τους επι­σκέ­πτες να γιορ­τά­σουν μαζί του και να ξεκι­νή­σουν από κοι­νού ένα νέο, συναρ­πα­στι­κό κεφά­λαιο στην πολύ­πλευ­ρη ιστο­ρία του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων