- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει δωρεάν εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις

20 δημοφιλείς θεατρικές παραστάσεις, που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά

Από  από 19 Δεκεμ­βρί­ου έως και 7 Ιανουα­ρί­ου, δωρε­άν παρα­στά­σεις που απευ­θύ­νο­νται σε μικρούς και μεγάλους.

Πρό­κει­ται για τις παρα­στά­σεις στο Εθνι­κό Θέα­τρο, στα Θέα­τρα Αθη­νά, Αθη­νών, Μου­σού­ρη, Μορ­φές Έκφρα­σης, Ακρο­πόλ, Πόρ­τα, Τόπος Αλλού, Μικρό Χορν, Βέμπο, Νέος Ακά­δη­μος, Βασι­λά­κου, Δημή­τρης Χορν, Πόλη και Ideal Πολυ­χώ­ρος Πολιτισμού.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων