- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Το 1o Athens Civil Society Festival

Περισ­σό­τε­ρες από 200 οργα­νώ­σεις και φορείς συμ­με­τέ­χουν από 21–23 Απρι­λί­ου στη μεγα­λύ­τε­ρη γιορ­τή της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών του Δήμου Αθη­ναί­ων. Το 1o Athens Civil Society Festival εμπνέ­ει μέσα από επτά θεμα­τι­κές και προ­σκα­λεί μικρούς και μεγά­λους στο Σεράφειο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων