- Διαφήμιση -

Μεταμόρφωση: Σύλληψη 55χρονου για απόπειρα αρπαγής ανήλικου αγοριού

Συνε­λή­φθη σήμε­ρα το από­γευ­μα στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας στη Μετα­μόρ­φω­ση, 55χρονος ημε­δα­πός για από­πει­ρα αρπαγής.

Σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία ο 55χρονος που επέ­βαι­νε στο αυτο­κί­νη­το του, ζήτη­σε επα­νει­λημ­μέ­να από ανή­λι­κο που ανέ­με­νε σε στά­ση λεω­φο­ρεί­ου στην πλατεία …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων