- Διαφήμιση -

Athens Pride 2022: Σήμερα 18/6 οι εκδηλώσεις και η μεγάλη παρέλαση στο Σύνταγμα

Λίγες ώρες απο­μέ­νουν μόνο για να ξεκι­νή­σει η μεγά­λη γιορ­τή Περη­φά­νειας, μία μέρα που γιορ­τά­ζου­με την αλη­θι­νή αγά­πη, την ισό­τη­τα, την ορα­τό­τη­τα, τη συμπερίληψη.

Το Athens Pride 2022, με κεντρι­κό σύν­θη­μα το «ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ», επι­στρέ­φει στους δρό­μους της Αθή­νας σήμε­ρα, Σάβ­βα­το 18 Ιου­νί­ου 2022.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων