- Διαφήμιση -

Πρώτη «έφοδος» Κικίλια σε νοσοκομείο – Πήγε τα μεσάνυχτα στον Ευαγγελισμό

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, ο Βασίλης Κικίλιας ξεκίνησε τις αιφνίδιες επισκέψεις σε νοσοκομεία.

Λίγο πριν τα μεσά­νυ­χτα, βρέ­θη­κε στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός», όπου μίλη­σε τόσο με ασθε­νείς που τον χαι­ρέ­τη­σαν εγκάρ­δια, όσο και με το προ­σω­πι­κό. Ο κ. Κικί­λιας ήθε­λε να πάρει μια πρώ­τη γεύ­ση από το τι συμ­βαί­νει στον τομέα της υγεί­ας και επι­σκέ­φθη­κε τον «Ευαγ­γε­λι­σμό» αργά το βρά­δυ, δεί­χνο­ντας από την πρώ­τη κιό­λας μέρα, πόσο σοβα­ρά έχει πάρει τον ρόλο του υπουρ­γού Υγείας.

Εγκάρ­διες συνο­μι­λί­ες με ασθε­νείς είχε ο νέος υπουρ­γός Υγείας

 

Το πρωί μόλις έφτα­σε στο υπουρ­γείο έλε­γε πως προ­τε­ραιό­τη­τά του είναι οι άνθρω­ποι και μετά όλα τα άλλα, ενώ επε­σή­μα­νε ότι υπάρ­χουν πολ­λές μικρές «μάχες» που έχουν να κερ­δη­θούν, στην διάρ­κεια της θητεί­ας του. Είχε επι­ση­μά­νει μάλι­στα από το πρωί ότι θα κάνει συχνές επι­σκέ­ψεις στα νοσο­κο­μεία και το έπρα­ξε από την πρώ­τη κιό­λας ημέ­ρα, ώστε να δει σε τι κατά­στα­ση είναι ο «Ευαγ­γε­λι­σμός».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων