- Διαφήμιση -

«και θέλουμε και μπορούμε»

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό.  

Ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης στα πλαί­σια της Ημέ­ρας Ενη­μέ­ρω­σης και Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης για τον Αυτι­σμό συνά­ντη­σε στο Δημαρ­χείο στις 2/4 τον Μιχά­λη ο οποί­ος είναι ιδρυ­τι­κό μέλος αλλά και εργα­ζό­με­νος στην ομά­δα «3S, SCHOOL, SYNERGY SNACKS», μια Κοι­νω­νι­κή Συνε­ται­ρι­στι­κή Επι­χεί­ρη­ση (ΚΟΙΝΣΕΠ) έντα­ξης που δημιουρ­γή­θη­κε πριν από 1,5 χρόνο. 

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Τα ΑμεΑ σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων