- Διαφήμιση -

Η Αττικό Μετρό αναζητά τεχνικούς συμβούλους

Η Αττι­κό Μετρό ανα­ζη­τά συμ­βού­λους μηχα­νι­κούς για να υπστη­ρί­ξουν τα projects της Αττι­κό Μετρό, δηλα­δή τις γνω­στές επε­κτά­σεις εντός της περι­φέ­ρειας. Ο δια­γω­νι­σμός στον οποίο έχει προ­χω­ρή­σει για αυτή την ανα­ζή­τη­ση συμ­βού­λων είναι ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους αυτού του είδους.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Αττι­κή σήμε­ρα Attiki today

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων