- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Ανατολική Αττική.

Έκλεβαν σπίτια ηλικιωμένων σε Κορωπί, Γέρακα, Ανθούσα

Την 1η Απρι­λί­ου συνε­λή­φθη­σαν σε Παια­νία, Ζεφύ­ρι και Αχαρ­νές τρεις ημε­δα­ποί, ηλι­κί­ας 33, 19 και 20 ετών, ως μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.
Η δρά­ση τους ενα­ντί­ον σπι­τιών ηλι­κιω­μέ­νων εντο­πι­ζό­ταν στα Μεσό­γεια Αττι­κής ( Κορω­πί, Γέρα­κα, Ανθού­σα). Την δρά­ση τους κατέ­γρα­ψε κάμε­ρα ασφαλείας.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Ανα­το­λι­κή Αττι­κή σήμε­ρα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων