- Διαφήμιση -

Η ΕΣΗΕΑ μετονομάζει το Μορφωτικό Ίδρυμα της ένωσης σε «Βασίλης Βασιλικός»

Την από­φα­ση να μετο­νο­μα­στεί το μορ­φω­τι­κό ίδρυ­μα της ένω­σης «Βασί­λης Βασι­λι­κός», έλα­βε η ΕΣΗΕΑ, στη μνή­μη του βρα­βευ­μέ­νου Έλλη­να συγ­γρα­φέα που έφυ­γε από τη ζωή σήμε­ρα Πέμπτη…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων