- Διαφήμιση -

Νέα τροποποίηση δρομολογίων του Προαστιακού σήμερα Πέμπτη 23/2 λόγω εργασιών

Στη γραμ­μή του αερο­δρο­μί­ου, σήμε­ρα (23/2), θα υπάρ­ξουν τρο­πο­ποι­ή­σεις δρο­μο­λο­γί­ων της γραμ­μής του Προ­α­στια­κού Άνω Λιό­σια — Κορω­πί- Άνω Λιό­σια, λόγω εργα­σιών που πραγ­μα­το­ποιού­νται από τον δια­χει­ρι­στή υπο­δο­μής (ΟΣΕ)…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων