- Διαφήμιση -

Κίνηση: Στα «κόκκινα» και πάλι ο Κηφισός

Ουρά χιλιο­μέ­τρων έχει σχη­μα­τι­στεί από την κίνη­ση στον Κηφι­σό, από το ύψος της Μετα­μόρ­φω­σης μέχρι το Αιγάλεω.

Καθυ­στε­ρή­σεις υπάρ­χουν και στη Λεω­φό­ρο Κηφι­σί­ας, ενώ σημα­ντι­κό πρό­βλη­μα παρα­τη­ρεί­ται και στη λεω­φό­ρο Αθηνών.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων