- Διαφήμιση -

Κίνηση: Ξεκίνησαν οι πρώτοι εκδρομείς του τριημέρου με μποτιλιαρίσματα στις εξόδους από Αττική

Ξεκί­νη­σαν οι πρώ­τοι εκδρο­μείς για το τρι­ή­με­ρο της καθα­ράς Δευ­τέ­ρας κάτι που προ­κά­λε­σε προ­βλή­μα­τα στην ήδη αυξη­μέ­νη κίνηση,ειδικά στις εξό­δους από την Αττι­κή, στους δρό­μους που οδη­γού­νε στο λιμά­νι του Πει­ραιά και προς το αερο­δρό­μιο Ελ. Βενιζέλος.…..

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων