- Διαφήμιση -

Με αυξημένη κίνηση επιστρέφουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων – Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων

Αυξη­μέ­νη είναι η κίνη­ση στα διό­δια και στους δρό­μους γύρω από το κέντρο της Αθή­νας σήμε­ρα το από­γευ­μα, καθώς οι εκδρο­μείς των Χρι­στου­γέν­νων επι­στρέ­φουν από τις δια­κο­πές τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων