- Διαφήμιση -

VIP ξεναγήσεις στην Ακρόπολη µε εισιτήριο 5.000 ευρώ

Αν θέλε­τε να δεί­τε τον Ιερό Βρά­χο της Ακρό­πο­λης με την… ησυ­χία σας, υπάρ­χει μια λύση που βρί­σκε­ται στα «σκα­ριά», αλλά θα σας κοστί­σει έως και… 5.000 ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων