- Διαφήμιση -

Σε κατάσταση ετοιμότητας τίθενται οι εταιρείες μηχανημάτων έργου για ενδεχόμενο χιονιά

Κατε­πεί­γου­σες επι­στο­λές εστά­λη­σαν σήμε­ρα, με από­φα­ση του υπουρ­γού Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Βασί­λη Κικί­λια, προς όλες τις εται­ρεί­ες που δια­θέ­τουν μηχα­νή­μα­τα έργου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων