- Διαφήμιση -

Καθολική αποχή των δικηγόρων της Αθήνας για το φορολογικό νομοσχέδιο

Σε ισχύ είναι από σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 27 Νοεμ­βρί­ου μέχρι και την Παρα­σκευή 1 Δεκεμ­βρί­ου, η από­φα­ση των δικη­γό­ρων της Αθή­νας για καθο­λι­κή απο­χή από τα καθή­κο­ντα τους, αντι­δρώ­ντας στο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο για το πλα­φόν του τεκ­μαρ­τού εισοδήματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων