- Διαφήμιση -

Φυλακές Κορυδαλλού: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά – Τι βρέθηκε

Ειδι­κή επι­χει­ρη­σια­κή δρά­ση της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα, Παρα­σκευή, στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, με τη συν­δρο­μή αστυ­νο­μι­κών της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε. και δύο αστυ­νο­μι­κών σκύλων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων