- Διαφήμιση -

Η βρομιά στο Μοναστηράκι και τα σπασμένα αμάξια στο Θησείο.

Όλα όσα μας ενοχλούν και πρέπει να αλλάξουν στην Αθήνα

Βρόμικο Μοναστηράκι

Ποτέ δεν θυμά­μαι το πεζο­δρό­μιο της Ερμού απέ­να­ντι από τον Μου­στά­κα πιο βρό­μι­κο, πιο άθλιο, και με τη μυρω­διά των σκου­πι­διών να έχει ποτί­σει τις πλά­κες τόσο που οι του­ρί­στες περ­νά­νε κρα­τώ­ντας τη μύτη τους. Είναι τόσο παχύ το στρώ­μα της βρο­μιάς, που θυμί­ζει κοπριά. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύ­θυ­νος, αλλά, όποιος κι αν είναι, σίγου­ρα δεν κυκλο­φο­ρεί ποτέ στο κέντρο της ταλαί­πω­ρης πόλης.

Σπασμένα αμάξια στο Θησείο

© EUROKINISSI-ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ

Στην Επτα­χάλ­κου απλώς δεν παρ­κά­ρεις. Θα το βρεις σπα­σμέ­νο. Το ξέρουν όλοι, αν και πάντα ελπί­ζουν στην καλή τους τύχη, και, φυσι­κά, ξέρουν ότι αυτή τους εγκα­τέ­λει­ψε όταν, προ­σεγ­γί­ζο­ντας το αμά­ξι τους, ακούν το προει­δο­ποι­η­τι­κό «κρατς — κρατς» που κάνουν τα σπα­σμέ­να τζά­μια κάτω από τη σόλα του παπου­τσιού τους. Ένα από τα πιο κακο­φω­τι­σμέ­να σημεία της Αθή­νας και από τα πιο του­ρι­στι­κά, κατά τα άλλα. Επί­σης, δεν παρ­κά­ρεις στον περι­φε­ρεια­κό του Θησεί­ου. Ακρι­βώς για τους ίδιους λόγους.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή lifo.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων