- Διαφήμιση -

Εργασίες στην Αθηνών – Κορίνθου – Πώς θα διεξαχθεί η κυκλοφορία

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις λόγω εκτέ­λε­σης εργα­σιών άρσης φαι­νο­μέ­νων υδρο­λί­σθη­σης, θα ξεκι­νή­σουν επί της εθνι­κής οδού Αθη­νών – Κορίν­θου από τις 12:00 από αύριο Δευ­τέ­ρα 27 Νοεμβρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων