- Διαφήμιση -

Κοσμοσυρροή στην Ερμού για ψώνια λόγω Black Friday

Ανοι­χτά ήταν σήμε­ρα, Κυρια­κή τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα, λόγω της «Black Friday». Ακο­λου­θεί αύριο Δευ­τέ­ρα η «Cyber Monday» για αγο­ρές μέσω δια­δι­κτύ­ου. Πολ­λοί είναι αυτοί που επέ­λε­ξαν το κέντρο της Αθή­νας σήμε­ρα (26/11) για την κυρια­κά­τι­κη βόλ­τα τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων