- Διαφήμιση -

Τσάκωσαν 61χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» – Έφερνε 37 κιλά κάνναβης από τη Μαδρίτη

Χει­ρο­πέ­δες σε 61χρονη ημε­δα­πή για από­πει­ρα εισα­γω­γής ναρ­κω­τι­κών στην Ελλά­δα μέσω του αερο­δρο­μί­ου «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» πέρα­σαν αστυ­νο­μι­κοί της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Ισπα­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων