- Διαφήμιση -

Σάκοτα: Να κάνουμε… κόλαση το ΟΑΚΑ

«Είναι ένας τελικός και παίζεται μια ολόκληρη χρονιά στην Ευρώπη»

Κάλε­σμα του Σάκο­τα στον κόσμο ενό­ψει του ματς με την Μπάμπεργκ.

Οι δηλώ­σεις του στην «Ώρα των Σπορ»:

Για την ήττα στο Μπά­μπεργκ και τη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ: «Κακά τα ψέμ­μα­τα, δεν μπο­ρού­σα­με, όσο και να θέλα­με, να πάρου­με το παι­χνί­δι της Τετάρ­της. Πλέ­ον, είναι ένας τελι­κός και παί­ζε­ται μια ολό­κλη­ρη χρο­νιά στην Ευρώ­πη. Τώρα το μυα­λό μας είναι 100% στη ρεβάνς. Έχου­με συνο­λι­κά τρεις μέρες για να προ­ε­τοι­μα­στού­με και να είμα­στε ετοιμοπόλεμοι».

Για το πώς θα αντε­πε­ξέλ­θει η ΑΕΚ στους τραυ­μα­τι­σμούς: «Όπως κάνει όλο τον χρό­νο. Ουσια­στι­κά, αυτό είναι ένα πρό­βλη­μα που μας ακο­λου­θεί από την προ­ε­τοι­μα­σία. Δεν έχου­με κάνει ούτε μία προ­πό­νη­ση, μαζί ως σύνο­λο. Οπό­τε πρέ­πει να κάνου­με αυτό που κάνου­με πάντα, να αλλη­λο­κα­λυ­φθού­με, να είμα­στε ενω­μέ­νοι, μια γρο­θιά από την άμυ­νά μας, να βρού­με ρυθ­μό στην επί­θε­ση και να κερδίσουμε».

Για το ‑4 που έχει να καλύ­ψει: «Δεν υπάρ­χει στο μυα­λό κανε­νός, ούτε των αντι­πά­λων μας, πιστεύω, ούτε στο δικό μας. Το ‑4, ουσια­στι­κά είναι 0–0. Είναι δύο επι­θέ­σεις ή δύο άμυ­νες, δε σημαί­νει κάτι. Είναι 40 λεπτά το παι­χνί­δι. Είναι το ποιος θα επι­βά­λει το ρυθ­μό του, αυτός είναι που θα πάρει την νίκη. Εμείς θέλου­με να το κάνου­με αυτό από το πρώ­το λεπτό του αγώ­να, πρώ­τα στην άμυ­να, να ελέγ­ξου­με τα ριμπά­ουντ, να μην αφή­σου­με το transition και θα είμα­στε καλά».

Για το μήνυ­μά του στον κόσμο: «Να πω στον κόσμο μας, πως είδε και ο ίδιος, το πόσο μεγά­λη βοή­θεια έδω­σε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μαζί πήρα­με αυτή την πρό­κρι­ση και ας μην είχα­με βρε­θεί σε καλή μέρα. Κρά­τη­σε την ενέρ­γεια της ομά­δας, ειδι­κά στην άμυ­να για 40 λεπτά και νομί­ζω πως την Τετάρ­τη θα είναι… μια κόλα­ση και όλοι θα είμα­στε μια γροθιά».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων