- Διαφήμιση -

Παναθηναϊκός: Ο ρόλος του… αουτσάιντερ του ταίριαξε περισσότερο

Ο Παναθηναϊκός έδειξε διαφορετική εικόνα στα παιχνίδια με τις ομάδες του «πάνω μέρους» του βαθμολογικού πίνακα και «πληγώθηκε» απ’ αυτές που βρίσκονται στο «δεύτερο μισό».

Η νίκη επί του Άρη στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο της Αθή­νας ήρθε να επι­βε­βαιώ­σει πως ο φετι­νός Πανα­θη­ναϊ­κός στα «μεγά­λα» παι­χνί­δια υπήρ­ξε αντα­γω­νι­στι­κός. Και αυτό που εν τέλει του έκα­νε τη ζημιά – εκτός φυσι­κά από τις αφαι­ρέ­σεις βαθ­μών – ήταν οι βαθ­μοί που πέτα­ξε με τις ομά­δες της «κάτω ζώνης» της βαθμολογίας.

Οι «πρά­σι­νοι» έμει­ναν αήτ­τη­τοι στα δύο παι­χνί­δια με την τρί­τη της βαθ­μο­λο­γί­ας, ΑΕΚ, έχο­ντας δύο ισο­πα­λί­ες με 0–0, που θα μπο­ρού­σαν να ήταν και νίκες. Έφε­ραν ισο­πα­λία στο Καραϊ­σκά­κη με 1–1, στο οποίο δέχτη­καν την ισο­φά­ρι­ση στο 95’ (έχουν κι ένα… 20λεπτο ακό­μα στο ματς του δεύ­τε­ρου γύρου), δεν έχα­σαν από τον Άρη, με τον οποίο είχαν έρθει 1–1 στο Βικε­λί­δης και τον κέρ­δι­σαν στο ΟΑΚΑ, ενώ κέρ­δι­σαν Ατρό­μη­το και Παναι­τω­λι­κό στον πρώ­το γύρο, ομά­δες που δεν έχουν αντι­με­τω­πί­σει ακό­μα στον δεύτερο.

Από τις ομά­δες που βρί­σκο­νται, δηλα­δή, στο πρώ­το μισό του πίνα­κα, ο Πανα­θη­ναϊ­κός δεν πήρε βαθ­μό μόνο από τον ΠΑΟΚ, από τον οποίο έχα­σε με 0–2 και στο ΟΑΚΑ και στην Τού­μπα. Σε όλα τα υπό­λοι­πα «ζευ­γα­ρώ­μα­τα» και με βαθ­μο­λο­γι­κό όφε­λος έφυ­γε και με καλή παρου­σία στο γήπεδο.

Αντί­θε­τα, τα παι­χνί­δια που – κυρί­ως στον δεύ­τε­ρο γύρο – στέ­ρη­σαν από τον Πανα­θη­ναϊ­κό την ευκαι­ρία να μεί­νει μέχρι το τέλος εντός πεντά­δας, ήταν ματς που υπο­τί­θε­ται πως οι «πρά­σι­νοι» μπή­καν στο γήπε­δο ως φαβο­ρί. Και χάθη­καν βαθ­μοί σε παι­χνί­δια απέ­να­ντι σε ομά­δες που παλεύ­ουν για την παρα­μο­νή του.

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός ηττή­θη­κε στην Κρή­τη από τον ΟΦΗ, στα Γιάν­νε­να από τον ΠΑΣ, στη Νέα Σμύρ­νη από τον Πανιώ­νιο, ήρθε ισό­πα­λος στη Λιβα­δειά, ενώ «χάρι­σε» ισο­πα­λί­ες εντός έδρας σε Ξάν­θη και Λάρι­σα. Με εξαί­ρε­ση τον Απόλ­λω­να και τον Αστέ­ρα Τρί­πο­λης, όλες οι άλλες ομά­δες που βρί­σκο­νται στο δεύ­τε­ρο μισό του βαθ­μο­λο­γι­κού πίνα­κα κατά­φε­ραν να κάνουν «ζημιά» στον Πανα­θη­ναϊ­κό και να του στε­ρή­σουν βαθμούς.

Είναι θέμα ψυχο­λο­γί­ας; Είναι κάτι που δεί­χνει πως όταν ο Πανα­θη­ναϊ­κός δεν έχει τον ρόλο του από­λυ­του φαβο­ρί, λει­τουρ­γεί καλύ­τε­ρα μέσα στο γήπε­δο; Θα φανεί στην εξέ­λι­ξη και στην πρό­ο­δο αυτής της ομά­δας και αυτών των παι­κτών. Και σίγου­ρα στο πως θα εμφα­νι­στεί σε αντί­στοι­χα παι­χνί­δια στο επό­με­νο πρωτάθλημα.

 

Πηγή www.to10.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων