- Διαφήμιση -

Μπακογιάννης: «Μία είναι η ομάδα στην Ελλάδα! Ο Παναθηναϊκός»

Ο Κώστας Μπακογιάννης πρόκειται να διεκδικήσει τη δημαρχία στην Αθήνα και μίλησε για αυτό σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου δεν δίστασε να αποκαλύψει και τα... συναισθήματά του για τον Παναθηναϊκό.

Τα φιλο­πα­να­θη­ναϊ­κά του αισθή­μα­τα απο­κά­λυ­ψε ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, με τον πιο εμφα­τι­κό τρό­πο, αφού σε συνέ­ντευ­ξή του για την πρό­θε­ση να είναι υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος της Αθή­νας, ήταν ξεκάθαρος.

«Κύριε Αυτιά, μία είναι η ομά­δα στην Ελλά­δα. Ο Πανα­θη­ναϊ­κός!», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην τηλε­ο­πτι­κή του εμφά­νι­ση στον γνω­στό παρου­σια­στή του ΣΚΑΪ, όπου ανέ­φε­ρε και γενι­κό­τε­ρα τα πλά­να του για την πρω­τεύ­ου­σα της Ελλάδας.

 

Πηγή newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων