- Διαφήμιση -

Μια ιστορία για τον κυρ Αλέκο: Η θρασύτατη υπάλληλος στο ΣΕΦ και η απάντησή του

Ο Κώστας Σορώτος θυμάται γιατί ο Αλέκος Σπανουδάκης της είπε, «αν φύγει ο Κωστάκης και ο μικρός θα φύγω και εγώ. Κατάλαβες;»

Ο Κώστας Σορω­τος έγραψε:

Ο Κυρ Αλέ­κος Σπα­νου­δά­κης δεν θα μπο­ρού­σε να φύγει μια δια­φο­ρε­τι­κή μέρα παρά τη μέρα της γιορ­τής του Θρύ­λου, Θρύ­λο μπα­σκε­τι­κό που έβα­λε αυτός τα θεμέ­λια να γίνει όχι μόνο με τα 2 πρώ­τα πρω­τα­θλή­μα­τα που πήρε αλλά και με τα εκα­το­ντά­δες παι­διά που περά­σα­με από τα χέρια του…

Τον κυρ Αλέ­κο είχα τη τιμή να τον γνω­ρί­σω κυριο­λε­κτι­κά από μωρό παι­δί αφού λόγω της ενα­σχό­λη­σης του πατέ­ρα μου διοι­κη­τι­κά με το μπά­σκετ του Ολυ­μπια­κού, είτε ο κυρ Αλέ­κος ήταν συνέ­χεια σπί­τι μου είτε εγώ ήμουν συνέ­χεια στο «σπί­τι» του, στο ανοι­χτό γήπε­δο του Ολυ­μπια­κού στο Πασα­λι­μά­νι. Είναι πολ­λές οι στιγ­μές που μπο­ρώ να θυμη­θώ με τον κυρ Αλέ­κο όπως όταν καθη­σύ­χα­ζε τον πατέ­ρα μου στην αγω­νία του αν θα ψηλώ­σω και θα πάρω κιλά, για­τί βλέ­πε­τε μικρός ήμουν κοντού­λης και αδυ­να­τού­λης, και πάντα ο κυρ Αλέ­κος του έλε­γε : «Μιχά­λη ο Κωστά­κης θα γίνει παλι­κά­ρι, μην φοβάσαι…».

Τη στιγ­μή όμως που δεν θα ξεχά­σω ποτέ για το πόσο άρχο­ντας ήταν ο κυρ Αλέ­κος ήταν πριν μερι­κά χρό­νια. Ο κυρ Αλέ­κος ήδη δυσκο­λευό­τα­νε στη κίνη­ση και κάποια στιγ­μή μέσω της κόρης του και καλής μου φίλης, της Ρόζας, μου εκδή­λω­σε την επι­θυ­μία να με πάρει μαζί του σε κάποιο παι­χνί­δι στο ΣΕΦ. Βέβαια δεν μπο­ρού­σα να του χαλά­σω χατί­ρι και κανο­νί­σα­με να πάμε σε ένα παι­χνί­δι Ολυ­μπια­κός — Πανα­θη­ναι­κός για την Ευρω­λί­γκα. Τον παρα­κά­λε­σα μάλι­στα αν μπο­ρεί να έρθει μαζί μας και ένα μικρό παι­δά­κι που μόλις είχε έρθει από την επαρ­χία και ήθε­λε να δει τον Ολυ­μπια­κό από κοντά.

Όντως πήγα­με στα επί­ση­μα και με καμά­ρι εγώ και με χαρά ο κυρ Αλέ­κος κάτσα­με δίπλα — δίπλα ενώ ο μικρός στα σκα­λιά αφού είχε πολύ κόσμο.

Κάποια στιγ­μή έρχε­ται μια υπάλ­λη­λος της ΚΑΕ και με απί­στευ­το θρά­σος λέει στον κυρ Αλέ­κο, ξεχνώ­ντας μάλ­λον σε ποιόν μιλού­σε: «Σου έχω πει ότι δεν θα φέρ­νεις άλλους αλλιώς να μην έρχε­σαι και εσύ…». Εγώ θέλω να την πλα­κώ­σω σε τίπο­τα χαστού­κια, όχι για εμέ­να αλλά για τον τρό­πο που μίλη­σε στον Θρύ­λο του Θρύ­λου, αλλά πνί­γο­ντας τον θυμό μου κάνω νόη­μα στον μικρό να σηκω­θεί να φύγου­με για να μην φέρω σε δύσκο­λη θέση τον κυρ Αλέκο.

Τότε ο κυρ Αλέ­κος που κινεί­το με μεγά­λη δυσκο­λία σηκώ­νε­ται στη στιγ­μή και της λέει: «Αν φύγει ο Κωστά­κης και ο μικρός θα φύγω και εγώ. Κατά­λα­βες;». Ταυ­τό­χρο­να γυρί­ζο­ντας σε εμέ­να μου λέει κάτσε κάτω Κωστά­κη, δεν έχει να πας που­θε­νά… Εγώ βούρ­κω­σα και έκατσα…

Κυρ Αλέ­κο σε αγά­πη­σα πολύ και το ξέρεις για­τί στο είπα πολ­λές φορές και σε ευχα­ρι­στώ πολύ για­τί με έκα­νες να αγα­πή­σω το μπά­σκετ, τη λεβε­ντιά σου, την αξιο­πρέ­πεια σου, τη ευαι­σθη­σία σου… Καλό δρό­μο αγα­πη­μέ­νε μου ΘΡΥΛΕ των θρύ­λων και να μου χαι­ρε­τή­σεις και τον κυρ Γιάν­νη και τον Φάνη… Κου­ρά­γιο Ρόζα μου και Σοφία.…”

 

Πηγή fosonline.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων