- Διαφήμιση -

Περιστέρι: 21χρονος επιτέθηκε με τσεκούρι σε 22χρονο για ερωτική αντιζηλία

Για λόγους ερω­τι­κής αντι­ζη­λί­ας ένας 24χρονος επι­τέ­θη­κε με τσε­κού­ρι και τραυ­μά­τι­σε στο κεφά­λι 22χρονο, χθες το βρά­δυ στο Περι­στέ­ρι. Το θύμα αν και δέχτη­κε τρία χτυ­πή­μα­τα νοση­λεύ­ε­ται εκτός κιν­δύ­νου, ενώ ο δρά­στης συνε­λή­φθη και κατη­γο­ρεί­ται για από­πει­ρα ανθρωποκτονίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων