- Διαφήμιση -

Τραγωδία στη Λιβύη: Συγκίνηση κατά την απόδοση τιμών στους θανόντες στρατιωτικούς

Μέσα σε κλί­μα θλί­ψης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας η τελε­τή από­δο­σης τιμής στους θανό­ντες της απο­στο­λής ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στη Λιβύη, με την ολο­κλή­ρω­ση του τρι­ή­με­ρου πέν­θους των Ενό­πλων Δυνάμεων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων